Inkasso ehk kohtuväline võlgade sissenõudmine

Võlgnevuste sissenõudmine on väga väheste ettevõtete jaoks põhitegevus, samas ei pääse selle tegevuse korraldamisest suurem osa ettevõtetest. Ebaefektiivne lahendus on see, kus võlgnevustega tegelemine on pandud töötajatele lisakohustuseks nende põhitöö kõrvalt ja samas eraldi tööjõu palkamine võlgade sissenõudmiseks on ettevõttele liiga kulukas.

Parimaks lahenduseks on võlgade sissenõudmine CKE Inkasso OÜ abil. Meie spetsialistide kogemused ja oskused kiirendavad kliendi rahavoogude liikumist ning võimaldavad kliendil tulemuslikumalt tegeleda oma põhitegevusega.

Kõigi võlanõuete puhul nõuame lisaks põhivõlgnevusele viivist ning sissenõudekulu, eesmärgiga maksimaalselt vähendada kliendi kulutusi.

Inkasso ehk kohtuväline võlgade sissenõudmine koosneb järgmistest peamistest etappidest:

  • Otsime võlgnikuga kontakti läbi erinevate sidevahendite (tavaposti, e-posti, SMS-, telefon-i teel).
  • Vajaduse korral läheme võlgniku elu- või töökohta.
  • Peame võlgnikuga läbirääkimisi võlgnevuse tasumiseks.
  • Sõlmime võlgnikuga kokkuleppe võlgnevuse tasumiseks ja jälgime kokkuleppe täitmist.

Tasu võtame ainult reaalsete laekumiste korral ehk kui meie tööl tulemust ei ole, siis kliendil ühtegi kulu ei kaasne.